Achtergrond
Het aantal mensen met dementie neemt als gevolg van de vergrijzing sterk toe. Op dit moment heeft 7% van de mensen ouder dan 65 jaar en 40% van de mensen ouder dan 90 jaar dementie in Nederland. Dat komt neer op in totaal ongeveer 270.000 mensen, waarvan circa 90.000 mensen in verpleeghuizen verblijven.1 In 2040 zullen er in Nederland meer dan een half miljoen mensen met dementie zijn (wereldwijd meer dan tachtig miljoen, waarvan ruim dertig miljoen mensen wonend in een verpleeghuis setting).2 Een steeds kleinere groep werkenden zal de zorg moeten leveren en financieren. Dit vraagt om andere, innovatieve oplossingen voor de kwaliteit van zorg. Er is vanuit de wetenschap steeds meer kennis over dementie en de invloed die omgevingsfactoren en behandelmethodes hebben op bewoners in verpleeghuizen.3,4 Een goede omgeving kan juist ook therapeutisch werken als deze bijvoorbeeld ondersteunt wat iemand nog wél kan in plaats van op wat iemand niet meer kan. Onnodige prikkels moeten gereduceerd worden, uit betekenisvolle prikkels zou gekozen moeten kunnen worden en er zou ruimte moeten zijn om te bewegen en te beleven. De fysieke omgeving kan een grote bijdrage leveren aan het welzijn voor mensen met dementie, mits het goed is ontworpen.5 Echter, bij het ontwerpen van deze specifieke omgevingen voor mensen met dementie worden we ook geconfronteerd met een gebrek aan kennis van deze doelgroep.6 Ontwerp en onderzoeksbureau Alzheimer-Architecture werkt op het raakvlak van de implementatie van wetenschappelijke kennis (Evidence-Based Design) in de dagelijkse beroepspraktijk.

Ambities
De ambitie van ontwerp en onderzoeksbureau Alzheimer-Architecture is het onderzoeken, ontwerpen, realiseren en evalueren van nieuwe interventies. Het bureau wil een bijdrage leveren aan de wetenschap, aan zorgprofessionals en aan de kwaliteit van de (interieur)architectuur in relatie tot de zorg voor mensen met dementie. Met nieuwe inzichten kunnen we de kennis van de (interieur)architectuur op basis van Evidence-Based Design (EBD) vergroten en de kwaliteit van de (internationale) verpleeghuisomgeving van de toekomst bevorderen, en daarmee de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun directe omgeving.

Werkwijze
Ontwerp en onderzoeksbureau Alzheimer-Architecture adviseert bij de ontwikkeling van een visie voor een dementievriendelijke leefomgeving. En is gespecialiseerd in het vertalen van die visie en naar een functioneel ontwerp, voor zowel verzorgingsinstellingen als voor het dementie-vriendelijk maken van uw woning. 
In gezamenlijk overleg wordt een programma van eisen (PvE) opgesteld dat past bij de visie en voldoet aan de laatste wetenschappelijke- en architectonische inzichten. Het kan betrekking hebben op het ontwikkelen van een nieuw woon(zorg)concept of renovatie (vernieuwbouw) tot en met de keuzemogelijkheden voor verbetering van uw huidige woning, zodanig dat de mogelijkheid bestaat langer in uw vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Ook in het geval er sprake is van een overgang naar een verzorgingshuis, helpen wij u graag de nieuwe woonomgeving in te richten.
Ontwerp en advies bij de keuze van een nieuw woon(zorg)concept, renovatie (vernieuwbouw) of de herinrichting van uw bestaande woning of een eventuele overgang naar een verzorgingshuis-omgeving bestaat uit het onderzoeken van:
.Routing en bewegwijzering
.Badkamer inrichting
.Keuken inrichting
.Woonkamer inrichting
.Kleur- en materiaalgebruik
.Akoestiek
.Sfeerbeleving
.Verlichting
.Gebruik van objecten
.Eventuele toepassing van domotica en robotica (thuis technologie)

Opdrachtgevers
Gemeente Amsterdam (stadsdeel Zuid); TU Delft; Verzorgingshuis Pennemes; Stichting Geef Gambia een Toekomst; Verzorgingshuis Mennistenerf; EMMA-kinderziekenhuis; Stimuleringsfonds Creatieve Industrie; De Zorgcirkel; Academie van Bouwkunst Amsterdam; Deltaplan Dementie; Van Abbe Museum en GGZe; BrabandZorg; Stichting Sint Jacob; Odensehuis Andante; Gerrit Rietveld Academie; Cordaan; Stichting Namen Aidsmonument; Odensehuis Amsterdam-Zuid; Academie van Bouwkunst Groningen; Dementie Museum; Ben Sajet centrum; Gemeente Apeldoorn; Huis van de Tijd; Alzheimer-Nederland; PZC Dordrecht; 

 

1.Alzheimer Nederland, (2017). 
2.Fleming R., Purandare N., (2010). Long-term care for people with dementia: Environmental design guidelines. International psychogeriatrics, 22(07), 1084-1096. 
3.Kolanowski A., Buettner L. & Moeller J., (2006). Treatment fidelity plan for an activity intervention designed for persons with dementia. American Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementias, 21, 326-332. 
4.Cohen-Mansfield J. et.al., (2011). The relationships of environment and personal characteristics to agitated behaviors in nursing home residents with dementia. The Journal of clinical psychiatry, 73(3), 392-399. 
5.Sternberg 2009; Calkins et al., 2001; Van Audenhove et al., 2003; Van Audenhove et al., 2009, 166-168.
6.Zeisel, J., (2001). Universal design to support the brain and its development.