Persoonlijke achtergrond
Twee decennia geleden werd de moeder van Henri Snel gediagnostiseerd met de ziekte van Alzheimer. Toen zij na jaren van mantelzorg en dagopvang uiteindelijk niet meer zelfstandig kon wonen, is Henri Snel samen met andere familieleden op zoek gegaan naar een goed verzorgingshuis. En dat bleek niet mee te vallen. Opgeleid als architect vielen de ruimtelijke kwaliteitsverschillen tussen de verschillende zorginstanties enorm op. Hoe konden die verschillen zo groot zijn, vroeg hij zich steeds af! Die vraag heeft hem niet meer losgelaten. In de periode nadat zijn moeder verhuisde naar een verzorgingshuis is Henri Snel zich gaan verdiepen in de mogelijkheden om de woonkwaliteit voor mensen met dementie te verbeteren, passend bij hun belevingswereld. Vanuit het ontwerp en onderzoeksbureau Alzheimer-Architecture en samen met diverse studenten (ontwerpers van de toekomst) van verschillende opleidingen en (wetenschappelijke) specialisten verricht Henri Snel nu tien jaar (participerend-observerend en makend) onderzoek. Een zoektocht van binnenuit naar de belevingswereld van mensen met dementie en hun omgeving. De nadruk daarbij ligt op het vergaren van inzicht op het gedrag van de mensen met (een vorm van) dementie in relatie tot ruimtebeleving in de breedste zin van het woord. Om zodoende steeds preciezer te formuleren hoe we de zorgtoekomst voor deze specifieke groep mensen kunnen verbeteren.

Recent publications
.Publicatie Meer Maatwerk: ‘niet voor mensen met dementie, maar met mensen met dementie’, door Alzheimer-Nederland in samenwerking met Henri Snel van Alzheimer-Architecture, 2020.
.Publicatie Corpo-real, master interior architecture ArtEZ over: Personal and Social [SPACE], 2020.
.Academie van Bouwkunst, publicatie Finding Form door Henri Snel, 2020.
.Publicatie Corpo-real, master interior architecture ArtEZ over: The Notion of Home, 2020.
.Interview met Henri Snel over De Nieuwe Praktijk, een platform voor zorgverleners en zorgprofessionals over nieuwe initiatieven van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2018.
.Interview in het AD over de dementievriendelijke boodschappenroute in Utrecht, 2017.
.Healing Spaces For a Better Life, interview with Henri Snel in the Hedonist magazine about Alzheimer and Architecture, 2017.
.Henri Snel heeft een inhoudelijk bijgedragen geleverd aan het boek: ‘Beweeglogica in gebouwen’ uitgevoerd door BETA-office in opdracht van Gemeente Amsterdam en GGD Amsterdam, 2016.
.CrossoverWorks #4 and an interview with Henri Snel, look also at: Dutch Creative Industries, 2016.
.De Architect over Evidence Based Design met een bijdrage van Henri Snel, 2016.
.Insight series #8 (read the book on issuu): Hacking Healthcare, 2015.
.Insight series #7 (read the book on issuu): Dementia friendly neighbourhood, 2014.
.Essay bijdrage van Henri Snel aan de Hedy d’Ancona Award, voor excellente zorgarchitectuur, 2014.
.Essay contribution from Henri Snel on the Hedy d’Ancona Award, (English) 2014.
.Kon Makandra, bijdrage boek 7 jaar samenwerking tussen de Gerrit Rietveld Academie en de Nola Hatterman Art Academie in Paramaribo, Suriname, 2006-2013.
.Insight series #6 (read the book on issuu): (Re)Thinking Le Corbusier, 2013.
.Insight series #5 (read the book on issuu): The transformation of a snoezel corridor, 2013.
.Essay bijdrage aan het boek: ‘Manuscript’ van auteur Prof. Dipl. Ing. Axel Muller-Scholl met het onderwerp: ‘The haptics of water’, 2013.
.Insight series #4 (read the book on issuu): Haptic installations, 2012.
.Insight series #3 (read the book on issuu): Urgent matters through space, 2012.
.Insight series #2 (read the book on issuu): A haptic future, research on 24/7 care with dementia in Paramaribo, 2011.
.A research on soliDNA, on fixed space, non-moving space that is flexible in itself, 2009.

Relevante nevenactiviteiten naast het onderzoek naar Alzheimer en architectuur
.Onderwijs manager voor de masteropledingen Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, 2020-heden.
.Coördinator Vormstudies voor de masteropledingen Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, 2019-2021.
.Hogeschool docent master 1 programma, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, opleiding interieurarchitectuur, 2018-heden.
.Gespreksleider Alzheimer-Cafe Zaandam i.s.m. Alzheimer-Nederland, 2018-heden.
.Lid Initiatiefgroep voor het ontwikkelen van een Dementie Museum, 2018-heden.
.Onderzoeker aan het Amsterdam Research Institute of the Arts and Sciences (ARIAS), 2017-heden.
.Afstudeerbegeleider Academie van Bouwkunst, master opleiding architectuur, Amsterdam, 2017-heden.
.Bestuurslid Landelijk Platform Odensehuizen (LPO), 2017-2020.
.Lid ‘denktank’ De Bildung Academie, 2015-2020.
.Hogeschool hoofddocent van de afdeling Architectural Design aan de Gerrit Rietveld Academie, 2012-2021.
.Socratisch gespreksleider, 2015-heden.
.Bestuurslid Stichting Odensehuis, Amsterdam, 2014-heden.
.Moderator verschillende workshops en symposia, 2015-heden.
.Adviseur verschillende zorginstanties voor dementie en (interieur)architectuur, 2012-heden.
.Oprichting ontwerp en onderzoeksbureau: Alzheimer-Architecture, 2012-heden.
.Externe beoordelaar afstuderen Academie van Bouwkunst, master opleiding architectuur, Groningen, 2018-heden.
.Projectleider voor het project: ‘The Art and Science of Dementia Care’ in samenwerking met Cordaan en het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, Rotterdam, 2015-2017.
.Jurylid en Design-Thinking coach van het Grit project, een interdisciplinair onderzoeksproject over actuele sociaal-maatschappelijke problemen in samenwerking met Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE), 2014-2017.
.Voorzitter adviescommissie ‘Architectuur’ van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, Rotterdam, 2013-2017.
.Hoofd van de afdeling Inter-Architecture aan de Gerrit Rietveld Academie en hogeschool hoofddocent, 2003-2016.
.Lid adviescommissie kunst voor het AIDSmonument, Amsterdam, 2013-2016.
.Lid lectoraat Art and Public Space (LAPS), Gerrit Rietveld Academie, 2010-2016.

Educatie
.Promotieonderzoek (PhD) naar de rol van Architectuur bij Dementie i.s.m. VU Bewegingswetenschappen en VUMc, 2015-2018.
.Training ‘Socratische dialoog’ bij filosoof Humberto Schwab, 2012-2013.
.Universiteit van Amsterdam. Didactiek voor het hoger beroepsonderwijs, 2001-2002.
.Academie van Bouwkunst, Amsterdam. Studierichting architectuur: Master of Architecture (MArch), 1992-1998.
.Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam. Studierichting interieur architectuur: Bachelor of Design (BDes), 1986-1991.