13 maart 2024: Webinair met Alzheimer Nederland over de inrichting van buurthuizen voor mensen met geheugenproblemen.

by alzheimera

Een webinair in samenwerking met Alzheimer Nederland over de rol die architectuur speelt bij mensen met dementie. Onderwerpen die aan bod kwamen waren:

  • Verlichting
  • Geluid
  • Akoestiek
  • Kleurgebruik
  • Hapticiteit ook wel zintuigelijkheid genoemd
  • Materiaalgebruik
  • Het gebruik van contrasten op wanden
  • Bewegen met dementie
  • Buiten(ruimte)
  • Domotica en robotica