13 maart en 17 april 2024: Webinair in samenwerking met Alzheimer Nederland over de inrichting van buurthuizen voor mensen met geheugenproblemen.

'Een zoektocht van binnenuit': Een rapport over architectonische ruimte in relatie tot mensen met geheugen problemen.

by alzheimera

Een webinair in samenwerking met Alzheimer Nederland over de rol die architectuur speelt bij mensen met dementie. Onderwerpen die aan bod kwamen waren:

  • Verlichting
  • Geluid
  • Akoestiek
  • Kleurgebruik
  • Hapticiteit ook wel zintuigelijkheid genoemd
  • Materiaalgebruik
  • Het gebruik van contrasten op wanden
  • Bewegen met dementie
  • Buiten(ruimte)
  • Domotica en robotica