Het Expertise centrum voor – Warme Technologie (TU/e) – met een bijdrage van Henri Snel

by alzheimerarchitecture

De aanleiding voor deze verkenning is de samenwerking tussen het Expertise centrum Dementie & Technologie en Alzheimer Nederland. Ze gaan aan de slag met ‘Warme Technologie’. In deze verkenning wordt eerst dieper ingegaan op de context waarin dit concept zich ontwikkelt en wat er onder verstaan moet worden. Vervolgens worden vier rollen geëxploreerd die door het Expertise centrum met haar netwerk kunnen worden vervuld om Warme Technologie op de kaart te zetten.

Pdf rapport Warme Technologie: Verkenning_ECDT2021_Henri Snel