Meer Maatwerk: niet – voor – mensen met dementie, maar – met – mensen met dementie’, door Alzheimer-Nederland in samenwerking met Henri Snel van Alzheimer-Architecture

by alzheimerarchitecture

Oog voor dementie in de publieke ruimte, een publicatie gemaakt door Alzheimer-Nederland

Gemeenten staan voor een groot aantal opgaven. We vinden het belangrijk dat de mens hierbij steeds een centrale plek inneemt. Bijvoorbeeld als het gaat om inwoners met dementie. In 2040 zal in Nederland het aantal mensen met dementie verdubbeld zijn naar ruim een half miljoen en dat heeft een impact op elke gemeente. Het overgrote deel daarvan woont immers thuis en is aangewezen op zorg en ondersteuning vanuit de gemeente. En de betrokken en gedreven mantelzorgers die het langer thuis wonen mogelijk maken verdienen ook onze steun. We hebben dus een mooie opdracht en gelukkig gebeurt er al veel. Maar we kunnen nog meer doen en vooral van elkaar leren.
De verhalen in dit boekje laten zien wat gemeenten kunnen betekenen voor hun inwoners met dementie, mantelzorgers én professionals.

Het is een komen en gaan van mensen in het Odensehuis in Amsterdam-Zuid. Zelfs in corona-tijd schuiven er gezellig een paar deelnemers aan bij het gesprek met architect Henri Snel van Alzheimer-Architecture, deelnemer Silvy Ramsche en beleidsmedewerker Andor Kwee van de gemeente Amsterdam. Het Odensehuis in Amsterdam-Zuid is dé ontmoetingsplek voor mensen met dementie uit de buurt én het startpunt van de Boodschappenroute.

Tekst: Anne de Boer en Laura Blom

Foto: Jan Peter Fiering