Contactpas nader onderzocht door studenten van de opleiding HBO-verpleegkunde Inholland Amsterdam

by alzheimerarchitecture

Dagelijks komen er verschillende zelfstandig wonende mensen met beginnende geheugenproblemen in het Odensehuis, een ontmoetingscentrum in Amsterdam-Zuid. De bezoekers van het Odensehuis worden door de geheugenproblemen belemmerd, onder andere door desoriëntatie. Op dat moment vinden omstanders het lastig om de bezoekers op weg te helpen. Ook weten de bezoekers dan niet hoe zij om hulp kunnen vragen. Om zowel de bezoekers als de omstanders hierin te ondersteunen en de zelfstandigheid van de bezoekers te waarborgen, heeft het Odensehuis de contactpas ontwikkeld.

Dit is een zogenaamde hulpkaart aan een keycord waarmee omstanders bezoekers op weg kunnen helpen door contact op te nemen met contactpersonen van de bezoeker. De contactpas is kort geleden ontwikkeld en is nog niet in de praktijk gebracht. Voordat dit gebeurt moet er onderzocht worden hoe deze zo gebruiksvriendelijk mogelijk, voor zowel bezoekers, mantelzorgers en omstanders, in de praktijk kan worden gebracht.

Innovatieproject contactpas Odense Huis.pdf