‘Keep on dwelling after all’ door ontwerpster Masha Soetekouw

by alzheimerarchitecture

‘Keep on dwelling after all’ is een project voor en door mensen met dementie door ontwerpster Masha Soetekouw. Deze mensen leven vaak in een verpleeghuis wat veelal een onpersoonlijke omgeving is. Uit het veld onderzoek in deze woningen, uitgevoerd door de kunstenaar zelf, bleek het maken van alledaagse voorwerpen met de bewoners zelf belangrijk was om een band te krijgen met deze groep mensen en de omgeving waar ze in wonen. 

Met behulp van toegepaste en low-tech productiemethode heeft de kunstenaar voorgesteld om een gepersonaliseerde deurkruk samen met de dementerende mensen te creëren op de  lokatie waar deze mensen wonen. Sensorische prikkels, het contact met onbekende materialen, de toe-eigening en mede-eigendom van het object heeft aangetoond dat het de hersenen stimuleert. het provoceert herkenning van het object in de hersenen. De deurkruk heeft een belangrijke bijwerking: het leveren van een extra fysieke oriëntatiepunt in de veelal onpersoonlijke verpleeghuizen.