Jubileumcongres Odensehuizen op 16 oktober in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

by alzheimerarchitecture

Jubileumcongres Odensehuizen op 16 oktober Op woensdag 16 oktober organiseert het Landelijk Platform Odensehuizen in het kader van het 10-jarig bestaan van de Odensehuizen in Nederland een congres in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Namens het bestuur nodigen wij u van harte uit voor deze feestelijke dag! Sinds de start in 2009 van het Odensehuis Amsterdam Zuid is het Odensehuis een waardige stem en een geborgen plek voor mensen met (beginnende) dementie en hun naasten. Bovendien kennen de Odensehuizen een rijke historie aan eigenzinnige projecten die de eigen regie en authenticiteit van de mens zelf centraal stellen. In 2016 is het Platform Odensehuizen in Nederland opgericht om bestaande Odensehuizen te ondersteunen in hun ontwikkeling, en nieuwe initiatieven te adviseren. Anno 2019 zijn er 34 Odensehuizen en 12 in oprichting. Dat is goed nieuws, maar het vereist een enorme inzet van vrijwilligers en coördinatoren. Een open dialoog met de overheid, fondsen en verzekeraars staat hierbij centraal. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst houden we huidige en toekomstige ontwikkelingen tegen het licht en maken we de balans op van 10 jaar unieke ervaringen en inspirerende samenwerking.

Jubileumcongres Odensehuizen