Het Landelijk Platform Odensehuizen (LPO) is officieel en Henri Snel is een van de bestuursleden

by alzheimerarchitecture

Het Landelijk Platform Odensehuizen (LPO) is officieel per 1 december 2017 gestart. Het Landelijk Platform Odensehuizen is het samenwerkingsverband van de Odensehuizen. Zij hebben een intentieovereenkomst getekend met als doel:
-De Odensehuizen in stand te houden en te ondersteunen. Het gaat zowel om Odensehuizen die onder een onafhankelijke stichting vallen als de Odensehuizen die op één of andere wijze zijn gekoppeld aan een andere organisatie of geldverstrekker.
-De bekendheid van de Odensehuizen te vergroten en het gedachtegoed, de filosofie en de kernwaarden van de Odensehuizen uit te dragen.
-Namens de aangesloten Odensehuizen gesprekspartner te zijn van landelijke organisaties zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de zorgverzekeraars, het Zorg Innovatiefonds, Alzheimer Nederland, en diverse maatschappelijke organisaties.
-Financiële ondersteuning te verwerven bij landelijk opererende fondsen, ten behoeve van de uitvoering van gezamenlijke activiteiten.
-Relevant wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek te bevorderen.
-Gebruik te maken van de ervaringen van de leden door de onderlinge uitwisseling hiervan.

Het bestuur bestaat uit:
-Voorzitter, Dick van der Bout, Odensehuis Walcheren
-Penningmeester, Willem Draaisma, Participe, Odensehuis Amstelveen
-Secretaris, Odensehuis Zutphen
-Bestuurslid, Henri Snel, Alzheimer-Architecture, Odensehuis Amsterdam
-Projectleider, Margo Langedijk, Odensehuis Amsterdam