Deltaplan-Dementie organiseert op 7 september in samenwerking met o.a. Henri Snel een symposium over wonen en welzijn, hoe bouwen we aan een optimale (fysieke) leefomgeving voor mensen met dementie? (Dutch)

by alzheimerarchitecture

Zowel voor thuiswonende mensen met dementie als voor mensen die in een zorginstelling verblijven heeft de (fysieke) omgeving grote invloed op hun gevoel van welbevinden en hierdoor ook op hun gedrag. En daarmee ook op het welzijn van hun mantelzorgers. Toch wordt dit nog te weinig onderkend en benut. en daarom organiseert Deltaplan-Dementie een symposium. Het vraagt van ons om een nieuwe manier van kijken: van ziekte en zorg en de bijbehorende systemen naar de eigen leefwereld van de individuele mens. Soms is met eenvoudige aanpassingen (in de thuissituatie) al veel te bereiken. In andere gevallen is ander bouwbeleid nodig om de eigen leefsituatie te optimaliseren. In alle situaties is het nodig om de mens met dementie centraal stellen en als professional bereid zijn om het hiervoor anders te willen en te durven doen. Tijdens deze themabijeenkomst verkennen we met elkaar welke omgevingsprikkels kunnen bijdragen aan een beter (eigen) leven voor mensen met dementie. En kijken we naar voorbeelden in het land van beschermde woonvormen die vanuit mensenperspectief zijn ontworpen en gebouwd. Met elkaar verkennen we vervolgens hoe – ieder vanuit de eigen professionele achtergrond – kan bijdragen aan een optimale (fysieke) leefomgeving voor mensen met dementie.

PROGRAMMA
14.15 uur
Ontvangst met koffie/thee.

14.45 uur
Welkom bij het Deltaplan Dementie.
Denijs Guijt, directeur Deltaplan Dementie

15.00 uur
‘Het demente brein en de leefomgeving’
Dr. Anneke van der Plaats, sociaal geriater

15.40 uur
Korte reactie en vragen.

15.45 uur
Presentatie: ‘Van verblijf naar wonen; een nieuw perspectief.
Anneke Nijhoff, Conceptontwikkelaar Wonen en Services, FAMEgroep.

16.15 uur
Korte reactie en vragen.

16.20 uur
Forumdiscussie over ‘een andere kijk op wonen voor mensen met dementie’.
Met als forumgasten:
-Anneke van der Plaats, Brein Collectief
-Anneke Nijhoff, FAMEGroep
-Jacqueline Rempt, Eigenaar van Dementie-winkel.nl
-Eric van Pinxteren, locatiemanager ZZG Zorggroep Nijmegen.
-Henri Snel, onderzoeker naar ‘Alzheimer en Architectuur’ en hoofd inter-architecture aan de Gerrit Rietveld Academie

17.00 uur
Afsluitende borrel.