Minisymposium BrabandZorg met dr. Iris van Steenwinkel en Henri Snel (Dutch)

by alzheimerarchitecture
henri snel_BRABANDZORG symposium_34henri snel_BRABANDZORG symposium_37henri snel_BRABANDZORG symposium_40henri snel_BRABANDZORG symposium_44henri snel_BRABANDZORG symposium_47henri snel_BRABANDZORG symposium_59henri snel_BRABANDZORG symposium_60

BrabantZorg organiseerde op donderdag 7 januari bij gelegenheid van het afscheid van Dyon Noy, lid van de Raad van Toezicht van BrabantZorg, een minisymposium met de titel “Bouwen voor Kwetsbare ouderen” in de Kruisherenkapel, Lieve Vrouwenplein 44 in Uden.

BrabantZorg heeft twee sprekers uitgenodigd om dit onderwerp nader toe te lichten.

Iris Van Steenwinkel is postdoctoraal onderzoeker aan het Departement Architectuur van de Universiteit van Leuven, België (KU Leuven). Ze heeft een achtergrond als ingenieur-architect en onderzoekt hoe architectuur mensen met dementie kan ondersteunen in hun dagelijks leven. Iris werkt binnen Research[x]Design, een interdisciplinair team van architecten, media architecten, sociologen en antropologen. In juni 2015 behaalde ze een doctoraat getiteld ‘Architecten Inzicht bieden in Leven met Dementie: drie case studies over oriëntatie in ruimte-tijd-identiteit’.

Henri Snel is architect en interieurarchitect, adviseur voor verschillende zorginstellingen, hoofd van de afdeling Inter-Architecture aan de Gerrit Rietveld Academie en onderzoeker naar Alzheimer en Architectuur.
Om de toekomst van deze specifieke doelgroep vorm te geven, zijn naast specialistische kennis van zorgprofessionals ook vaardigheden als wetenschappelijke kennis, creativiteit, experiment, observerend vermogen en empathie nodig om gezamenlijk te zoeken naar betere en toekomstge-richte ruimtelijke oplossingen. De ambitie is ook om samen met deze professionals van alle kanten van het spectrum met elkaar tot integrale toekomst gerichte oplossingen te komen.
De laatste jaren werkt Henri Snel vaak samen met studenten (ontwerpers van de toekomst), wetenschappers en zorginstanties op zoek gegaan naar nieuwe (om)wegen. De nadruk daarbij ligt op het vergaren van inzicht op het gedrag van de mensen en de ziekte, ‘bewegen met dementie’ en ‘multi zintuigelijke ruimtebeleving’.