Mini-Symposium: ‘zintuigen in de zorg’ (2015)

by alzheimerarchitecture
_henri snel_zintuigen in de zorg_1552_henri snel_zintuigen in de zorg_1555_henri snel_zintuigen in de zorg_1554

De bijeenkomst bevat presentaties, discussies en voldoende ruimte voor persoonlijke uitwisselingen. Het is de afsluiting van een maandenlang project met verschillende kunstenaars op gesloten afdelingen van verpleeghuis Flevohuis in Amsterdam-Oost.
Het doel van de bijeenkomst is om bij te praten en concrete plannen te bedenken. Er is veel nieuws gaande rondom kunst en (ouderen)zorg in den lande, waarover we jullie informeren en ook jullie inbreng graag horen. Vanuit overheidsbeleid en maatschappelijke organisaties worden samenwerkingen tussen kunstsectoren en zorgsectoren gestimuleerd. Henri Snel gaf een korte presentatie over de onderzoeksresultaten van ‘The Art and Science of Dementia Care’, een samenwerking tussen het Stimuleringsfonds voor Creative Industrie en Cordaan.

Programma
15.45-16.00 inloop met thee en koffie
16.00-16.30 Verhalen uit de artistieke praktijk (kunstenaars Zona’s Kiosk)
16.30-17.00 Kunstprojecten in de dementiezorg (Vera Broos, Marjolein Gysels en Henri Snel)
17.00-17.30 Onderzoek en beleid (Cretien van Campen)
18.30-19.30 discussie over stellingen (o.l.v. Cretien van Campen)