Anna Elizabeth Foundation (Dutch)

by alzheimerarchitecture
Ja zuster, ja zuster_henri snel

Ja zuster, Ja zuster Annelies,

In 2 jaar tijd zijn alle psychogeriatrie werkzame Amsterdamse verpleegkundigen en verzorgenden ‘opgeschoold’ in dementie.

De Anna Elizabeth Foundation zet zich in om de zorg en ondersteuning van mensen met dementie te verbeteren. Dementie is een complexe aandoening en vraagt gespecialiseerde zorg.
Wij roepen allen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met dementie in Amsterdam op om een basistraining dementie te volgen. Die training is er, de STAR­‐training en is voor iedereen beschikbaar en toegankelijk. Voor familie, mantelzorgers, vrijwilligers, ambtenaren, mensen van de woningbouw, en natuurlijk verpleegkundigen, verzorgenden en andere professionals.
Eén basisniveau van kennis, één taal, in heel Amsterdam, zal gaan leiden tot een beter begrip voor het leven van mensen met dementie en hun naasten, een leven dat ingrijpend verandert door dementie en tot een betere samenwerking tussen allen die bij hen betrokken zijn.

Ja zuster, Ja zuster Annelies persbericht september 2015 (pdf)