In de Architect van september 2015 een bijzondere bijdrage over Evidence Based Design met o.a. Henri Snel over Alzheimer en Architectuur (Dutch)

by alzheimerarchitecture
henri snel_de architect_evidence based design

Een groeiend deel van de bevolking heeft behoefte aan zorg. Dat betekent dat zorg steeds meer verweven raakt met het dagelijks leven van mensen. Naast de technische ontwikkelingen en het groeiende inzicht in het effect van architectuur op het welzijn van mensen, is daarom de belangrijkste opgave, omgevingen te maken die het zorgaspect zo onzichtbaar mogelijk integreren in het architectonisch concept.

In de Architect van september 2015 een bijzondere bijdrage door 5 bureaus over Evidence Based Design met o.a. Henri Snel over Alzheimer en Architectuur, geschreven door Alijd van Doorn.
In veel branches worden vakbeoefenaars afgerekend op het resultaat. Zo hanteren
juristen de ‘no cure no pay’ aanpak en worden in het onderwijs en de gezondheidszorg prestatieafspraken gemaakt. Tot nu toe lijken architecten de dans te ontspringen, maar misschien kunnen ze hun toegevoegde waarde juist beter aantonen. Dat is mogelijk als het ontwerp bewezen resultaat oplevert en dus Evidence Based Design is. Deze benadering heeft de toekomst, maar de vraag blijft of architectonische kwaliteit meetbaar is?

De Architect, het vaktijdschrift over architectuur met het onderwerp: Evidence Based Design (Dutch)