Henri Snel was voorzitter van het rondetafelgesprek over hoe een ‘Collectieve Open Leefomgeving’ kan worden vormgegeven met de dementerende medemens (2015)

by alzheimerarchitecture
henri snel_ronde tafelgesprek over collectieve open leefomgeving6514henri snel_ronde tafelgesprek over collectieve open leefomgeving6517henri snel_ronde tafelgesprek over collectieve open leefomgeving6519henri snel_ronde tafelgesprek over collectieve open leefomgeving6522henri snel_ronde tafelgesprek over collectieve open leefomgeving6536
henri snel_ronde tafelgesprek over collectieve open leefomgeving6542henri snel_ronde tafelgesprek over collectieve open leefomgeving6545

Dinsdag 14 april 2015 heeft een bijzondere bijeenkomst plaats gevonden op een zorglocatie in Amsterdam-West, het Staalmanplein. Een groep experts is rond de tafel gaan zitten om te praten over de vraag hoe een Collectieve Open Leefomgeving het beste gestalte kan krijgen. Wat zijn de voorwaarden om een COL te realiseren? Hoe kom je tot een zo realistisch en uitvoerbaar mogelijk ontwerp, binnen de bestaande mogelijkheden, kaders, regels?
De genodigden voor deze besloten bijeenkomst zijn:
De deskundigentafel (onder voorzitterschap van architect en onderzoeker Henri Snel)
-Dort Spierings, docent-onderzoeker bij het HAN Instituut Built Environment en coördinator van de minor Stad & Land. Gepromoveerd op De Wenselijke Schaal
-Hugo Versteeg, planoloog, initiatiefnemer Ubuntuplein in Zutphen
-Penny Senior, dementiespecialist bij het Kennis Centrum Wonen en Zorg
-Jan Lagerweij, gebiedsmanager Consensus
-Carien Geertse, senior-inspecteur bij de IGZ, dementiespecialist
-Robert Houtenbos, technologie/e-healthspecialist langdurige zorg, o.a. bij Vilans

De ervaringstafel (onder voorzitterschap van zorgmanager Annemiek van Dullemen)
-Twee mensen met dementie, vergezeld door een vrijwilliger
-Jurriaan Fransman, zoon van moeder met dementie
-Guus de Bakker, zoon van moeder met dementie
-Ingrid van Dantzig, dochter en schoondochter van verwanten met dementie
-Bhartie Sital, familie van naasten met beperkingen
-Mark Smit, zoon van vader met dementie
-Abel Schneider, student met vrijwilligerswerk in de ouderenzorg