New Stimuleringsfonds website about ‘the art and science of dementia care’ (Dutch)

by alzheimerarchitecture
Stimuleringsfonds_ontwerp&dementie_henri Snel_alzheimer-architecture

Vanuit de creatieve industrie is er veel interesse voor het werken aan maatschappelijke opgaven. Zorg is zo’n belangrijk vraagstuk waarmee het fonds zich al lange tijd engageert. Met de huidige stelselveranderingen in de zorg versterkt het Stimuleringsfonds, ontwerp & dementie zijn ambitie om actuele maatschappelijke opgaven te agenderen. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en leefomgeving door de inzet van ontwerpers. Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. Jaarlijks is er € 700.000 beschikbaar voor de gecombineerde programmaonderdelen zorg en onderwijs. De werkwijze bestaat uit het uitschrijven van Open Oproepen en het organiseren van flankerende activiteiten.