Research topic: ‘The Art and Science of Dementia Care’ started on the 2th of October (2014)

by alzheimerarchitecture
Schermafbeelding 2014-08-28 om 10.16.22

‘The art and science of dementia care’
Health care in general and dementia care in particular are characterized by increasing complexity of knowledge, scope and coherence. Complex systems are characterized by the need for new, deep and interdisciplinary ways to problem solve and innovate. To shape the future, specifically those of dementia care, in addition to specialist knowledge of future health care professionals, skills such as scientific knowledge, creativity, observation ability and empathy are also required. The initiative for this integrated approach has been taken by Cordaan as a major healthcare institution in the Amsterdam area together with the Stimulation Fund Creative Industry to jointly look for better and more future-oriented spatial solutions in and for the care of people with dementia. Henri Snel and Caro van Dijk are the project managers for this project, working with 30 scientists, designers, healthcare professionals and manufacturers towards a future-oriented environment for people with dementia.

‘The art and science of dementia care’
Gezondheidszorg in algemene zin en dementie zorg in het bijzonder worden gekenmerkt door toenemende complexiteit van kennis, omvang en samenhang. Complexe systemen kenmerken zich door de noodzaak tot nieuwe, diepe en interdisciplinaire manieren van probleembenadering en innovatie. Om de toekomst vorm te geven en specifiek die van de dementiezorg, zijn naast specialistische kennis van toekomstige zorgprofessionals ook vaardigheden als wetenschappelijke kennis, creativiteit, observerend vermogen en empathie nodig. Het initiatief voor deze integrale aanpak is genomen door Cordaan als grote zorginstelling in de regio Amsterdam en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie om gezamenlijk te zoeken naar betere en toekomstgerichte ruimtelijke oplossingen in en voor de zorg van mensen met dementie, Henri Snel en Caro van Dijk zijn de projectleiders van dit project en werken samen met 30 wetenschappers, ontwerpers, zorgdeskundigen en producenten aan een toekomstgerichte leefomgeving voor mensen met dementie.