Henri Snel wil lecture about a dementia friendly neighborhood at the symposium: ‘Het gaat er niet om hoe oud je wordt, het gaat erom hoe je oud wordt’ (Dutch)

by alzheimerarchitecture
cover_jubileumboek_odensehuis_web_henri snel

Symposium 24 september 2014, Odensehuis Mensenhuis: ‘Het gaat er niet om hoe oud je wordt, het gaat erom hoe je oud wordt’

Vorig jaar hebben wij, de Odense-Alliantie, met de ‘Dementiebrief aan alle Amsterdammers’ onze ideeën aan u kenbaar gemaakt en daarover met u van gedachten gewisseld in het debat tijdens de week van de dementie. We nodigen u dit jaar graag uit voor het vervolg, ons symposium: ‘Odensehuis – Mensenhuis. Nu en in de toekomst’. Geen toevallige titel. Het eerste lustrum van het Odensehuis in Amsterdam Zuid is een goed moment om naar de verworvenheden van het Odensehuis te kijken, die te delen en u als deelnemer die te laten ondervinden. En het moment, midden in de week na Wereld Alzheimer Dag, nodigt ook uit de blik te richten op de toekomst, op innovatie, op nog meer binding met de buurt.

Het programma in het kort
14.00 uur Ontvangst
14.30 uur Opening door Felix Rottenberg, dagvoorzitter
Thema 1: De essentie van het Odensehuis door Roland Cahenda
Intermezzo Bewegen met plezier door Afke Reijenga, yogadocente
Thema 2: De dementievriendelijke wijk door Henri Snel
Intermezzo Onvergetelijk Stedelijk door Mirjam Eikelenboom van het Stedelijk Museum Amsterdam
Thema 3: De toekomst door Iris van der Reijden
17.00 uur Napraten tijdens de borrel

Misschien bent u goed bekend met het Odensehuis, misschien bent u nieuwsgierig naar hoe het ons vergaan is in 5 jaar, of misschien wilt u met ons kennismaken. Hoe het ook zij, er wacht u een mooi programma. Korte, prikkelende presentaties verleiden u tot wezenlijke discussie. Daarvoor zal Felix Rottenberg, voorzitter van de stichting Odensehuis, de eerste aanzet geven.
Daarna nemen wij u mee in de principes van het Odensehuis. De essentie laat zich vertalen in: Het Odensehuis is het huis van, door en voor de participanten, en dat zullen wij u laten zien met een korte film en een bijdrage van Roland Cabenda (mantelzorger, al jaren met zijn vrouw Sylla betrokken bij het Odensehuis) over hun leven (in Nederland en Suriname) en de rol van het Odensehuis. Hierbij hoort ook de presentatie van het jubileumboek en een toelichting op 5 jaar Odensehuizen. Waar staan we, wat zijn onze vragen? Het gaat dan over “naast je staan” (eigen regie), maar ook om de afweging hoe we om moeten gaan met de verandering in participantengroepen, met minder mantelzorgers en met de vraag hoe we een grotere bijdrage van mensen met dementie kunnen bewerkstellingen. Hoe vindt het Odensehuis zijn weg tussen formele en informele zorg?
Als tweede thema de rol die het Odensehuis speelt in de ontwikkeling van de dementievriendelijke wijk. Hoe is de wijk gastvrij te maken, en misschien wel beter toegerust? Welke afwegingen en acties zijn daarbij te maken? En wat vinden zij ervan die er rechtstreeks mee te maken hebben? U hoort het allemaal van
Henri Snel, verbonden aan de Gerrit Rietveld academie als architect en onderzoeker op het gebied van Alzheimer en architectuur. Marijn van Ballegooijen, lid van het Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie stadsdeel Zuid zal zijn bijdrage leveren aan dit gesprek.
We eindigen met de toekomst. Iris van der Reijden (betrokken bij stadsdorp Nieuwmarkt, bestuurslid van Cliëntenbelang Amsterdam, begeleider van de Lotgenotengroep mantelzorgers en kroegbaas van het Alzheimercafé) geeft haar visie vanuit haar verschillende rollen. Moeten we toegroeien naar een coöperatievorm, zoals tegenwoordig zo vaak wordt geroepen? Of is dat niet zo geschikt voor onze doelgroep en moeten we op zoek nieuwe vormen van zelforganisatie?

Wij verwachten dat u gedurende het programma met ons meedenkt, meepraat en mee-ontwikkelt. Door hierover te praten, stellen we gezamenlijk de agenda voor de komende tijd op. Tijdens de intermezzo’s kunt u ervaren wat bewegen, muziek en kunst voor ons betekent.
Besluit u om deel te nemen, dan ontvangt u op het symposium het jubileumboek Odensehuis-Mensenhuis. Een mooie uitgave die minstens nog de volgende 5 jaar meegaat.
Meedoen? U kunt zich inschrijven via Tas & Wüst Projectrealisatie. Na inschrijving ontvangt u per mail een factuur waarna u de € 75,- inschrijfgeld kunt overmaken.

Graag tot 24 september,
mede namens de Odense-Alliantie,

Felix Rottenberg
Voorzitter van het bestuur,
Stichting Odensehuis