Alzheimer cafe oktober 2018, gesprekleider Henri Snel: Wat komt er allemaal bij kijken? Diagnose, verschillende soorten dementie, symptomen. Wat kunnen we verwachten?

Congres Landelijk Platform Odensehuizen (LPO) op 16 oktober 2018

De Nieuwe Praktijk is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hieronder vindt u een interview met Henri Snel van onderzoeksbureau Alzheimer-Architecture (Dutch)

Vervolg op workshop: contactpas voor mensen met geheugenproblemen (Dutch)

Christiaan Schuit’s afstudeerproject ‘van kamer tot kamer’, gaat over een nieuwe inclusieve woonomgeving met aandacht voor mensen met dementie en hun naasten (Dutch)

Henri Snel is lid van de initiatiefgroep voor het ‘Museum voor Dementie’ geïnitieerd door Annette Beeftink (Dutch)

International congress BestCare4Dem

Henri Snel was spreker op het symposium: Fysieke omgeving voor mensen met dementie georganiseerd door zorgorganisatie De Zorgcirkel (Dutch)

Workshop contactpas onder leiding van Henri Snel i.s.m Gemeente Amsterdam en het Odensehuis Amsterdam-Zuid (Dutch)

Definitieve versie boodschappenroute wordt binnenkort geplaatst in Amsterdam-Zuid (Dutch)

Henri Snel is visiting critic at the master studio: ‘Towards an inclusive living environment’ at the TU Delft (architecture & dwelling)

Henri Snel is part of the Amsterdam Research Institute of the Arts and Sciences (ARIAS)

Als kunst spreekt, lezing van Henri Snel over beleving bij mensen met dementie in relatie tot architectuur in Felix & Sofie (Dutch)

‘Haptic’ workshop with students from the Theaterschool in Amsterdam

Theatershow voor ELKAnder met het Odensehuis in Amsterdam-Zuid (Dutch)

Biowalk-onderzoek in verpleeghuis Pennemes in Zaandam (Dutch)

Het Landelijk Platform Odensehuizen (LPO) is officieel en Henri Snel is een van de bestuursleden (Dutch)

Officiële opening boodschappenroute in Amsterdam-Zuid voor mensen met geheugen problemen (Dutch)

Collecte Alzheimer-Nederland (Dutch)

Vervolg boodschappenroute Odensehuis Amsterdam-Zuid (Dutch)

Onvergetelijk (Stedelijk), kunst en cultuur toegankelijk maken voor mensen met dementie en hun dierbaren (Dutch)

Eerste tegel van boodschappenroute voor dementerenden onthuld in Utrecht (Dutch)

Henri Snel was presenting his research topic to the Amsterdam Research Institute of the Arts and Sciences (ARIAS)

(Re)Thinking semi-public space at Pennemes, a 24/7 care home in Zaandam